Gaelic, D-G2.2

S: Càite a’ bheil an taigh-tasgaidh co-dhiù?
D: Gabh mo leusgail, ach chan eil fhios agam cuideachd. Ach, Tha an dorsair an-sit. Faodaidh sinn a’ faighneachd dheth.

This entry was posted on Wednesday, September 3rd, 2014 at 9:00 am and is filed under Gaelic. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply