Gaelic, D-G2.1

D: Nach thèid sinn a’ dol dhan meadhan a’ bhàile an-diugh?
S: Bhiodh sin math.
Ach, an toiseach,tha agam ri dhol dhan banca. Feum mi airgead a’ thoirt a-mach.
D: Dè banca a tha agad?
S: Tha mi a’ dol dhan banca a tha air làmh cheart an taigh-òsda ‘Europa’.

This entry was posted on Sunday, August 31st, 2014 at 9:00 am and is filed under Gaelic. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply