Gaelic, D-G2.8

Oifigear a’ chusbainn: Cò às a tha sibh?
S: Tha mi às a’ Ghearmailt.
O: Seall an lòdrach agaibh dhomh
S: Seo ma-thà.
O: Cò leis a tha an ceas sin?
S: Chan eil e agamsa. Chan eil agam ach dà cheas seo.
O: Tapadh leibh. A h-uile rud ceart gu leor an-seo. Turas math dhuibh!

lòdrach, aich (f) luggage
ceas, cease, ceasaichean (m) – case, suitcase

This entry was posted on Thursday, August 28th, 2014 at 9:00 am and is filed under Gaelic. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply