Gaelic, D-G2.7

Aig an t-aonad inimriche.

Oifigear: Am faod mi an cead-siubhail agaibh a’ faicinn?
Sìne: Seo agaibh.
O: Dè an t-ainm a th’ oirbh, Sìne no Seonag?
S: ‘Se Sìne a tha an t-ainm agamsa.
O: An robh sibh ann an Alba a-riamh?
S: Cha robh.
O: Càite a’ bheil sibh a’ dol nuair am bidh thu an-seo?
S: Tha mi a’ dol gu Obar Dheathain.
O: Uill, feumaidh sibh a’ dol gu cusbiann.
S: Càit’ a bheil oifis a’ chusbainn?
O: Tha i an-siud. An faic sibh i?
S: Chì mi i, tapadh leibh.

This entry was posted on Monday, August 25th, 2014 at 9:00 am and is filed under Gaelic. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply