Archive for September, 2014

Gaelic, D-G2.2

S: Càite a’ bheil an taigh-tasgaidh co-dhiù? D: Gabh mo leusgail, ach chan eil fhios agam cuideachd. Ach, Tha an dorsair an-sit. Faodaidh sinn a’ faighneachd dheth.

Greek, D-G2.2

Δημ• ποῦ ἐστι τὸ μουσεῖον; Λιβ• ἄφες μοι, οὐκ οἶδα. ἀλλὰ ἐκεῖ ὁ θυρωρός ἐστιν. αὐτὸν ἐρατᾷν δυνάμεθα.

Latin, D-G2.2

S: ubi est musēum? Q: ignōsce mihi, sed nesciō quoque. illīc ostiārius est. simpliciter illum interrōgare possumus.