Archive for the ‘Gaelic’ Category

Gaelic, D-G2.2

S: Càite a’ bheil an taigh-tasgaidh co-dhiù? D: Gabh mo leusgail, ach chan eil fhios agam cuideachd. Ach, Tha an dorsair an-sit. Faodaidh sinn a’ faighneachd dheth.

Gaelic, D-G2.1

D: Nach thèid sinn a’ dol dhan meadhan a’ bhàile an-diugh? S: Bhiodh sin math. Ach, an toiseach,tha agam ri dhol dhan banca. Feum mi airgead a’ thoirt a-mach. D: Dè banca a tha agad? S: Tha mi a’ dol dhan banca a tha air làmh cheart an taigh-òsda ‘Europa’.

Gaelic, D-G2.8

Oifigear a’ chusbainn: Cò às a tha sibh? S: Tha mi às a’ Ghearmailt. O: Seall an lòdrach agaibh dhomh S: Seo ma-thà. O: Cò leis a tha an ceas sin? S: Chan eil e agamsa. Chan eil agam ach dà cheas seo. O: Tapadh leibh. A h-uile rud ceart gu leor an-seo. Turas math […]

Gaelic, D-G2.7

Aig an t-aonad inimriche. Oifigear: Am faod mi an cead-siubhail agaibh a’ faicinn? Sìne: Seo agaibh. O: Dè an t-ainm a th’ oirbh, Sìne no Seonag? S: ‘Se Sìne a tha an t-ainm agamsa. O: An robh sibh ann an Alba a-riamh? S: Cha robh. O: Càite a’ bheil sibh a’ dol nuair am bidh […]

Gaelic, D-G2.6

D: Cáite a’ bheil thu a’ dol an-diugh? S: Bidh mi a’ dol gu Glaschu, an-dèidh sin gu Sruighlea. D: Cò air am bidh thu a’ deanamh cèilidh? S: Bidh mi a’ deanamh cèilidh air na pàrantan Alasdai. Tha aithne dhut air Alasdair, nach eil? Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil e ag obair aig […]

Gaelic, D-G2.5

M: Có tha an tè sin? Tha i a’ bruidhinn ris a’ ghille-frithealaidh an-dràsda. S: Is ise Caìtlin Chaimbeul. Nach eil aithne dhut oirre? M: Cha chreid mi gu bheil S: Bidh mi a’ dol gu taigh-dhealbh còmhle rithe gu tric. M: An e Sassanaich a tha innte, no Albannaich? S: ‘Se Russanaich a tha […]

Gaelic, D-G2.4

S: Dé tha sibh a’ deanamh a-nis? D: Tha sinn a’ dol a dh’ithe. Nach eil thu airson tiginn comhlà ruinn? S: O, bidh mi glè thoilichte. Càite ithidh sibh? D: A’ bheil fios agad air an taigh-bìdh air an t-sràid prìomh? Tha am biadh an-sin gle mhath, uill, chuala mi gu bheil.

Gaelic, D-G2.3

S: Dé do bheachd air Dùn Èideann, a Mhàiri? M: Uill, ‘S toil leinn gle mhath. Tha am baile-mór breagha, co-dhiù. S: A’ bheil sibh a’ fuireach faisg air an ambasaid? M: Tha, cha sinn a’ fuireach ach dà cheud meatairean bho’n amabasaid. Tha i glè shnog an-sin.

Gaelic, D-G2.2

A: Halò, a Sheonaidh. Ciamar a tha thu? B: Tha mi gu math, tapadh leat. A: A Mhàiri, Tha aithne dhut air Seonaidh, nach eil? C: Tha gu dearbh. Is fhada bho nach fhaca sinn thu, A Sheonaidh. B: Bha mi ann an Lunnainn air dà mhìos. C: Dé cho fad is a bidh thu […]

Gaelic, D-G2.1

Tha Dòmhnall MacLeòid, Màiri NicLeòid agus Seonaidh Caimbeul ann an Dùn Eideann. Tha Dòmnhall agus Màiri às na Stàitean Aonaichte (Aimeireaga). Tha Dòmhnall ag obair aig an ambasaid aca.